INITIATION PROGRAMS

S.No. Place Date Swami/Yogacharya Attending Contact Information

MADHYA PRADESH

1

Gwalior

February 16, 18 (Mon, Wed)

Swami Paripurnananda Giri

Yogacharya Umesh Dwivedi

Umesh Dwivedi – 0 942 520 3703

2

Ujjain

June 06, 08 (Sat, Mon)

Swami Paripurnananda Giri

Swami Samptruptananda Giri

Swami Samptruptananda Giri 0 922 957 9650

3

Bhopal

June 03, 05 (Sat, Mon)

Swami Paripurnananda Giri

Yogacharya Krishna Rao Daund

Prafulla Meghawale 999 368 8999

4

Indore

June 10, 12 (Sat, Mon)

Swami Paripurnananda Giri

Yogacharya Krishna Rao Daund

Prafulla Meghawale 0 930 114 1288

ODISHA

5

Paralakhemundi

April 15
February 17 (Wed) (Tue)

Swami NityapremanandaGiri

Swami Srikrishnananda Giri

Sri Damburudhara Baba 7894407197

6

Berhampur

April 08, 10 (Sat, Mon)

Swami Nityapremananda Giri

Yogacharya Kishori Chandra Mohapatra

Sri Anil Prusty 9776644001

7

Gunupur

April 22, 24 (Sat, Mon)

Swami Nityapremananda Giri

Swami Srikrishnananda Giri

Sri Jagannath Baba 8895320061

8

Rayagada

May 06, 08 (Sat, Mon)

Yogacharya Umesh Dwivedi Swami Sreedharanandaji

Yogacharya Kishori Chandra Mohapatra, Swami Vijnanananda Giri

9

Kontila

May 20, 22 (Sat, Mon)

Swami Nityapremananda Giri

Swami Srikrishnananda Giri

Sri Ramesh Babu 9778298744

10

Phulbani

June 03, 05 (Sat, Mon)

Swami Nityapremananda Giri

Swami Srikrishnananda Giri

Sri Navin Panda 9438276808

11

Nayagarh

June 11, 13 (Sun, Tue)

Swami Paripurnananda Giri

Br. Hamsananda

Sri Samir Muduli 9438000463

12

Boriguma

June 17, 19 (Sat, Mon)

Swami Paripurnananda Giri

Swami Srikrishnananda Giri

Smt. Shakuntala Ma 7205588172

13

Bouda

June 17, 19 (Sat, Mon)

Swami Nityapremananda Giri

Swami Anirvanananda Giri

Sri Sankara Mishra 9437423294

14

Sonepur

July 15, 17 (Sat, Mon)

Swami Gurusevananda Giri

Swami Srikrishnananda Giri

Sri Sambhu Panda 9437465808

15

Bolangir

July 22, 24 (Sat, Mon)

Swami Nityapremananda Giri

Swami Devapriyananda Giri

Sri Chittaranjan Sarangi 9437102522

16

Devagarh

August 19, 21 (Sat, Mon)

Swami Gurusevananada Giri

Swami Vijnanananda Giri

Sri Sudhir Kapardar 9437263437

17

Keunjhar

August 26, 28 (Sat, Mon)

Yogachary Padmanava Baba

Swami Vijnanananda Giri

Dr. Devadatta Sahani

18

Hyderabad

August 13
June 12 (Thu) (Mon)

Swami Samarpanananda Giri

Yogacharya K.L.Kantha Rao

Vani Ma 0 984 840 3087,Yogacharya A.P.Ranga Rao 0 998 928 5102, 040-2750 3652

MAHARASHTRA

19

Nasik

July 23, 24, 25 (Sat, Sun, Mon)

Swami Achalanandaji

Ashish Kar: 0 758 830 6226 asishkkar2@gmail.com Maind: 0 942 227 3998

20

Nagpur

August 12, 14 (Sat, Mon)

Vimal Agrawal +91 976 551 2000, 0 712-276 2663, 0 982 306 6423

21

Nasik

August 19, 21 (Sat, Mon)

Swami Achalananda Giri

Swami Devapriyananda Giri

Ashish +91 758 830 6226, Pramod Maind +91 942 227 3998

RAJASTHAN

22

Jaipur

April 29
May 01 (Sat) (Mon)

Swami Samarpanananda Giri

Swami Devapriyananda Giri

Nandini Ma +91 829 058 5935

ANDHRA PRADESH

23

Rajahmundry

April 29
May 01 (Sat) (Mon)

Yogacharya K.L.Kantha Rao

Padma 0 897 894 4557, Sulochana 986 648 4271

24

Ongole

June 03, 05 (Sat, Mon)

Yogacharya K.L.Kantha Rao

Srinivas Rao +91 949 021 0555, Ramu baba 0 984 910 7872

25

Guntur

June 16, 18 (Fri, Sun)

Prasad +91 944 071 7181

26

Vijayawada

June 17, 19 (Sat, Mon)

Yogacharya K.L.Kantha Rao

Satyanarayana 0 984 813 5659, Sharada Ma 0 984 845 1715

27

Kandukuru

June 22, 24 (Thu, Sat)

Yogacharya K.L.Kantha Rao

Srinivas 949 326 7162, K.L.Kanta Rao 0 986 668 7002

28

Kavali

June 24, 26 (Sat, Mon)

Yogacharya K.L Kantha Rao

Manoj 924 745 6900

29

Martur

August 12, 14 (Sat, Mon)

Yogacharya K.L Kanta Rao

A.S.R.Anjaneyulu 0 994 989 7346, 0 949 377 3529, 08404-271229

30

Nellore

August 19, 21 (Sat, Mon)

Yogacharya K. L. Kantha Rao

Kiran + 91 944 118 1969

KERALA

31

Thrissur

May 20, 22 (Sat, Mon)

Swami Samarpanananda Giri

Sheinesh +91 974 486 4841, Vishwam ji +91 944 644 8000

UTTAR PRADESH

32

Kanpur

July 21, 23 (Fri, Sun)

Swami Samarpanananda Giri

Kalpanesh Gupta + 91 993 640 8866

33

Allahabad

August 19, 21 (Sat, Mon)

Swami Samarpanananda Giri

Swami Arupananda Giri

Dharmendraji +91 983 993 1928

CHATTISGARH

34

Durg

August 10, 12 (Thu, Sat)

Swami Shreedharananda Giri

Yogacharya Umesh Dwibedi

Sw.Sreedharananda Giri +91 961 716 3586

35

Bilashpur

August 19, 21 (Sat, Mon)

Swami Paripurnananda Giri

Yogacharya Umesh Dwibedi

Chhabra baba + 91 930 096 0183