AFFILIATE ASHRAMS IN INDIA

HARIHARANANDA DHYANA MANDIR, KOLKATA

B/18, Bapujinagar, P.O. Regent Estate, Jadavapur, Kolkata, W.B., India

PIN – 700092

BHISINDIPUR YUKTASHRAM

Village- Bhisndipur, P.O. Khelna, Via-Lutunia District – Paschim Medinipur, W.B. , India

PIN – 721166

HARIHARANANDA DHYAN KUTIR, AMARKANTAK

Maiki Bagia, P.O. Amarkantak, District - Sahdol, M.P., India

PIN – 484886

HARIHARANANDA KRIYA YOGA MISSION, SAMBALPUR

Gopalmal, P.O. Budharaja, District – Sambalpur, Odisha, India

PIN – 738004